اخبار مهم

تجمع اعتراضی مردم علیه ادامه حکومت آغاز شد

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای گفته اند که اعتراض آنان به دلیل تداوم کار غیر قانونی اشرف غنی پس از اول جوزا، برگزار شده و مقامات سیاسی کشور در آن موقف گیری شان را اعلام خواهند کرد.

محقق: طرح صلح اشرف غنی «آدم کشی» است

«محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی ارگ که سیاسیون را به مطالعه طرح صلح رییس جمهور دعوت کرده است می‌گوید: «طرح صلح رییس جمهور غنی «آدم کشی» است.»