اخبار مهم

چرا مرقد شهید مزاری اعمار نمی شود؟

دیروز( پنجم جوزا) مصادف با سالروز ولادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری بود. مردی که یادش، حس غرور و شجاعت را در مردمش احیا می کند و نامش، مردانگی و مقاومت را در اذهان تداعی می نماید.

هزاره ها و فرهنگ چاپلوسی

این افت فرهنگی، نه تنها سکون و رخوت را در جامعه نهادینه می کند، بلکه در نگاه راهبردی، جامعه را از ترقی و پیشرفت باز می دارد.

کنش ها و واکنش های روز قدس

راجع به روز جهانی قدس، آن چه در این سالها به شدت کلیشه ای شده است دو توجیه است یکی این که قدس به ما هیچ ربطی ندارد و ما خودما مشکلات بدتر از فلسطین را داری