اخبار مهم

چاپلوسی سازمانی

یکی از موضوعات مهم و اساسی سازمان، چاپلوسی در سازمانی است. توصیف افراد در سازمان شقوق گوناگون دارد: یکی توصیف فرد به اوصافی است که متصف به آن است که امر مطلوب است و موجب ایجاد ارتباط بین فردی و ایجاد اعتماد به نفس در فرد مقابل می‌شود.

جامعه تشیع و صلح افغانستان

کشور ما در آستانه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی قرار دارد. نشست مهم و تعیین کننده؛ در این میان اما نگرانی جامعه تشیع کشور در اینده به دلیل آسیب پذیری از سوی گروه های افراطی مانند داعش، نکته مهم و حیاتی است.

سرداری بر سر دار؛ سالروز شهادت میثم بن یحیی تمّار (رحمه الله)

خروش میثم در متن خفقان تا قیام قیامت باقی است و براستی مثیم چه الگوی مناسبی برای نسلی است که دم از علی ع میزنند اما در دو راهی ها او را رها می کنند… باید از میثم آموخت اگر لجام بر دهانت بزنند اگر تکه تکه ات کنند و بالای دارت ببرند، باید انتخابت علی باشد و پای عشق او بایستی و تا از این دار، به معراج حقیقت برسی.
مثیم تمار، در چنین روزی (۲۲ ذیحجه) در کوفه به شهادت نایل شد.

آیت الله محسنی و هزاره‌ها

آیت الله محسنی با هزاره زیست و از هزاره آموخت و به هزاره آموزاند و با هزاره مُِرد و بر دستان هزاره تشییع شد و آثار و افکارش تا ابد با هزاره‌ها ماندگار خواهد بود.

موانع فرهنگی و تاریخی صلح در افغانستان

بدون تردید هدف و سرانجام هر جنگی صلح است. هیچ جنگی به خاطر جنگ آغاز نمی‌شود و ادامه نمی‌یابد. حتّی وحشی‌ترین حیوانات هم در جنگ، سرانجام صلح را آرزو می‌کنند.