کلیدواژه: انفجار

دو انفجار پیاپی در جلال آباد

ساعتی پیش صداى دو انفجار پى درپى در منطقه ناحیه دوم شهر جلال آباد شنیده شد، مقام های محلی در جلال آباد می گویند که این انفجارها تلفاتی در پی نداشته است.

۹ کارخانۀ تولید مواد مخدر در نیمروز توسط نیروی هوایی آمریکا از بین رفت

محمد رضا رضایی مسئول مطبوعات اردو ۲۱۵ میوند مستقر در ولسوالی دلارام نیمروز گفت که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهاى آمریکایى عملیاتى را به منظور از بین بردن کارخانه هاى مواد مخدر که منبع عایداتى مخالفان مسلح مى باشد، راه اندازى نموده اند.