کلیدواژه: امنیت ملی

بیش از یک تن مواد انفجاری در کابل کشف شد

ریاست امنیت ملی می گویند که نیروهای امنیتی بیش از یک تن مواد انفجاری را در ولسوالی بگرامی ولایت کابل کشف کرده اند. این مقدار مواد انفجاری از ولایت لوگر به کابل انتقال داده شده بود.

آیا استانکزی امروز استیضاح می شود؟

قرار است که امروز معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به دلیل ناامنی های اخیر در کشور از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شود، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طی یک مکتوب، نگاشته است که نماینده های مجلس تنها بر اساس قانون اساسی می تواند مقام های حکومتی را استیضاح کند.

گفتگوی تلفنی حنیف اتمر و عطا محمد نور

عطا محمد نور در صحبت تلفنی خود با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور گفته که همیشه در راستای حفظ منافع مردم تلاش می کند و با حمایت کامل از نظام متعهد به بهبود و دوام آن می باشد.