کلیدواژه: افغان

تولید بحران و تداوم منازعه

روش و عمل ارگ‌نشینان، کنش‌گران و نهادهای تابعه، در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی، احساسی، غیرکارشناسانه، مخالف روح قانون اساسی، در تضاد آشکار با وفاق ملی، فاقد مبنای حقوقی و بحران ساز است.

شهروند افغان-آمریکایی به حبس ابد محکوم شد

احمد خان رحیمی، مرد ۳۰ ساله‌ ی افغان که دو سال پیش در نیوجرسی و نیویورک اقدام به بمب‌گذاری کرده بود به حبس ابد محکوم شده است. دادستان‌ این پرونده می‌گوید رحیمی در مدتی که منتظر محاکمه بود نشانی از پشیمانی بروز نداده است.

وزارت خارجه: حکومت در صورتی از گفتگوهای صلح حمایت می کند که تحت رهبری افغان ها باشد

بعد از اعلام وزارت امور خارجه روسیه در مورد میزبانی از گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان، شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که حکومت در صورتی از گفتگوهای صلح حمایت می کند، که این گفتگوها به رهبری و مالکیت افغان ها باشد.

پاکستان فشارها بر مهاجران افغان را بیشتر می کند

گفته می شود بعد از فشار آمریکا به پاکستان، این کشور نیز به مهاجران افغان در این کشور هشدار داده است که فقط به آن عده از افغان هایی اجازه ورود به آن کشور را می دهد که پاسپورت و یا ویزای کمپیوتری پاکستان را داشته باشد.