کلیدواژه: افغان

یادداشت/ یک مغالطه در بحث هویت افغان یا افغانستان؟

دراینکه دنیا به کجا رسیده وما در کجا هستیم سری جایش اما دراینکه درقانون اساسی  افغانستان امده است هرکسی در افغانستان زندگی می کند کلمه ای افغان بران صدق می کند یک اشتباه ویک غلط انداز جدی هست که امروز دامن گیر مردم ما شده است وبه این زودی هم راه حل ندارد.

اسماعیل یون و ده ها تن از طرفدارانش در اعتراضی، خواهان درج واژه افغان در تذکره های برقی شدند

ده ها تن از طرفداران اسماعیل یون در تجمعی در نزدیکی پارلمان خواهان درج واژه افغان و اسلام در تذکره های برقی شدند. پارلمان حدود ده روز قبل فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل تعدادی از مواد قانون ثبت احوال و نفوس را با اکثریت آرا رد کرده بود.

یک عضو طالبان در آلمان به ۴ سال حبس محکوم شد

محکمه‌ای در برلین روز گذشته (دوشنبه) یک افغان را به جرم عضویت در گروه افراطی طالبان به چهار سال حبس محکوم کرد. این مرد افغان مدعی شده است که به خاطر به دست آوردن پناهندگی دروغ گفته بود که عضو گروه طالبان است.