کلیدواژه: استیضاح

آیا استانکزی امروز استیضاح می شود؟

قرار است که امروز معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به دلیل ناامنی های اخیر در کشور از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شود، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طی یک مکتوب، نگاشته است که نماینده های مجلس تنها بر اساس قانون اساسی می تواند مقام های حکومتی را استیضاح کند.

جزئیات بیشتری از افتضاح در جلسه استیضاحیه پارلمان

بعد از جنجال های زیاد و خبرهایی مبنی بر معامله بر سر آرای تایید بر مسئولان امنیتی کشور، هر روز جزئیات بیشتری از این افتضاح سیاسی در پارلمان به گوش می رسد. در تازه ترین مورد برخى اعضاى پارلمان مدعى اند که در راى دادن به سه مقام امنیتى استیضاح شده، معامله صورت گرفته و یک تن آنها مى گوید که در ارتباط به این موضوع، از سوى پسر وزیر دفاع تهدید شده است.

دیدارهای پیاپی رئیس جمهور با نمایندگان پارلمان قبل از استیضاح مسئولان امنیتی

بعد از نشر گزارش هایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور تهدید به ملغی کردن پارلمان کرده است، آقای در یک هفته اخیر برای باردوم با شماری از نمایندگان مجلس در ارگ دیدار کرده و گفته است که صلاحیت های قوه‌های سه‌گانه را با درنظرداشت وضاحت قانونی، لازم و ملزوم یک‌دیگر می‌داند.

اشرف غنی

غنی خطاب به نمایندگان پارلمان: اگر مسئولان امنیتی سلب صلاحیت شود، پارلمان را منحل می کنم

بعد از حادثه خونین در شفاخانه سردار محمد داوود خان، نماینده های پارلمان خواستار استیضاح وزرای دفاع، داخله و همچنین رئیس امنیت ملی شدند، اما گزارش های بدست آمده نشان می دهد، اشرف غنی رئیس جمهور تهدید کرده است در صورت استیضاح و سلب صلاحیت مسئولان امنیتی، پارلمان را منحل خواهد کرد.

احتمال معاملات پنهانی بعضی از نمایندگان با وزرای امنیتی قبل از استیضاح

یکی از اعضای پارلمان افغانستان می گوید؛ شماری از نمایندگان پارلمان در دیدار با وزرایی که قرار است به زودی استیضاح شوند، دیداری داشته اند و همین موضوع سبب شده است تا معامله های پنهانی صورت بگیرد. پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان اعضای هیئت اداری پارلمان را متهم به معامله با ارگ ریاست جمهوری کرده بودند.

در یک گزارش عنوان شد؛ وزارت خانه ها توانایی لازم برای مصرف بودجه انکشافی را ندارند

سازمان پژوهشی” صلح، دموکراسی و برابری” در گزارشی که روز گذشته (دوشنبه) منتشر کرده است که در آن گزارش، وزارت خانه های افغانستان را به دلیل نداشتن برنامه، توانایی لازم برای مصرف بودجه انکشافی یا توسعه ای خود را ندارند.

کابینه؛ آوردگاه تازه مجلس و حکومت

ناظران پیش بینی می کنند که با توجه به موضع گیری های اخیر مجلس در برابر حکومت، دست کم در کوتاه مدت انتظار نمی رود، این دو قوه، سابقه رابطه خود در دوران کرزی را کنار بگذارند