کلیدواژه: ازادی

از “ماست” که “برماست”!

اینجا ظلم آباد است! در این جغرافیا نه تنها کرامت و شرافت و حیات انسان ارزش ندارد، بلکه اساسی ترین و عمیق مفاهیم ارزشی انسانی هم چون “عدالت” ، “آزادی”، “برابری”، “حقوق بشر”، “انتخابات” و…. در سیستم جبارانه و غاصبانه قربانی و مسخ می گردد.

سرابی به نام “آزادی”!

“انسان آزاد آفریده شده است” و هیچ چیزی نمی‌تواند آزادی او را سلب یا محدود سازد، جملاتی هستند بسیار خوشایند و دل پذیر. اما پرسش این است که واقعا چنین است؟

خاینی که به بهای آزادی‌اش، پنج جانی آزاد شد

پنج سال پیش، هیئت مذاکره‌کننده طالبان یکی از شرط‌های خود را برای مذاکرات صلح، آزادی پنج‌تن از سران این گروه از زندان گوانتانامو اعلام کرد. سرانجام این خواسته به کرسی نشست و سه سال پیش این پنج نفر، در یک معامله با یک سرباز آمریکایی به اسم «بو برگدال» تبادله شدند.

یادداشت/ سه عنصر اساسی مکتب امام علی

مکتب امام علی، مکتب عدالت و حکمت است. این مکتب برای انسان رنجور از بی‌عدالتی و خسته از ظلمِ موجود در جامعه و ناکارآمدی و فساد حکمروایان سخن‌های بسیار دارد.