کلیدواژه: آتش بس

ماتیس: می توانیم از تجربیات ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی در مورد مذاکرات صلح افغانستان استفاده کنیم

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا می گوید که درگیری ها در افغانستان را می توان با طرح مذاکره طالبان و حکومت افغانستان ختم کرد. وی گفته است که تجربیات ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی نمونه خوبی بودند تا ما از آنها در افغانستان استفاده کنیم.

فشار آمریکا بر طالبان برای قبول کردن پیشنهاد آتش بس در روزهای عید قربان

بعد از اینکه گزارش شد که حکومت افغانستان قصد دارد تا در ایام عید قربان، آتش بس با طالبان را به اجرا بگذارد، اکنون گزارش شده که آمریکا به مذاکره کنندگان طالبان در قطر فشار وارد کرده تا پیشنهاد آتش بس در رخصتی های عید قربان را بپذیرد.