سرویس فناوری اطلاعات

جذابیت ژنتیکی است

جذابیت به عنوان یک مزیت اجتماعی قلمداد می‌شود که در تمام ارکان زندگی از به دست آوردن شغل و تحصیلات گرفته تا درآمد نقش دارد.

باستان شناسان چگونه قِدمت آثارباستانی و زمان مرگ مومیایی ها را تعیین می کنند؟

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که باستان‌شناسان چگونه قدمت آثار باستانی، مثلا نقاشی‌ها و نگاره‌های غار لاسکو در فرانسه را که نوع بشر ۱۷٬۳۰۰ سال پیش ترسیم کرد، تعیین می‌کنند؟ یا قدمت «کفن تورین» در ایتالیا را، که به باور بسیاری کفن عیسی مسیح بوده‌ است؟ یا این که دانشمندان چگونه می‌توانند زمان و سال مرگ یک مومیایی را تعیین کنند؟