سرویس سیاست

عمران خان: ارتش گروه‌های مسلح دوران جهاد افغانستان را از بین می‌برند

«عمران خان» نخست وزیر پاکستان با بیان این که فعالیت گروه های مسلحی که برای حمایت از مجاهدین افغان تشکیل شده بود متوقف نشده خاطر نشان کرد؛ دیگر به این گروه‌ها نیازی نیست و پاکستان متعهد است تا این گروه‌ها را از بین ببرند.