سرویس سیاست

تحریم جدید آمریکا علیه «محب»

معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در یک تماس تلفنی با رییس جمهور غنی، از قطع رابطه مقامات امریکایی با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی خبر داد.

نگرانی عمیق کابل ازواشنگتن

حمدا… محب مشاور عالی امنیت ملی افغانستان که در یک سفر رسمی در آمریکا به سر می برد، هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی، با انتقاد از سیاست های آمریکا گفته بود که این کشور، در مذاکرات صلح، دولت افغانستان را به حاشیه برده و به دنبال ایجاد یک حکومت موقت به جای حکومت فعلی است.