سرویس بین الملل

دختر مدافع پناهجوی افغان به پرداخت سه هزار کرون جریمه محکوم شد

الین ارسون، دانشجوی سویدنی که سال گذشته در فرودگاه گوتنبرگ ، وارد یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیه به مقصد استانبول شد تا از اخراج یک مهاجر افغان جلوگیری کند، به دلیل تخلف از قوانین حمل و نقل هوایی به پرداخت سه هزار کرون (۲۸۵ یورو) جریمه محکوم شد.

ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد

دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا فرمان وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را به بهانه حوادث خشونت‌بار در مرزهای جنوبی امضا کرد.