سرویس سیاست

میانجیگری علمای پاکستان، میان دولت افغانستان و طالبان

شورای عالی صلح اعلام کرد هیاتی از علمای افغانستان برای گفتگو با علمای پاکستانی عازم اسلام آباد شده اند، علاوه بر دیدار با علمای پاکستان، با تعدادی از رهبران مذهبی و سیاسی این کشور نیز درباره حمایت از پروسه صلح افغانستان گفتگو نمودند.

در نشست دیروز مجلس تنها ۲۰نماینده حضور داشتند!

با آن‌که در هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفت که ازبهر پیکارهای انتخاباتی، نشست‌های عمومی این نهاد تنها روزهای دوشنبه برگزار شوند، اما در نشست دیروز(دوشنبه، ۹ میزان)، تنها در حدود ۲۰ تن از نماینده‌گان حضور داشتند.