سرویس سیاست

دبیر کل ناتو: خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان برابر است با قدرت گرفتن طالبان

دبیرکل سازمان ناتو بر دوام حضور نظامی این سازمان در افغانستان تاکید کرد و گفت خروج نیروهای نظامی ناتو و امریکایی از افغانستان برابر است با قدرت گرفتن طالبان و تبدیل دوباره افغانستان به لانه امن برای تروریستان منطقه ای

راه دشوار آزادی

رویدادهای اخیر کشور و واکنش‌های تند، احساساتی و تعصب آمیز شماری از افراد، آشکار ساخت که افغانستان برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و باثبات چه “راه دشوار”ی را پیش روی دارد.