سرویس پارلمان

اعلامیه مطبوعاتی مربوط به آغاز ثبت نام کاندیدهای ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

بر اساس تقسیم اوقات زمانی انتخابات که قبلا از جانب کمیسیون اعلان گردیده، ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بصورت عملی امروز ۵ جوزا آغاز و الی ۲۲ ماه جوزا سال ۱۳۹۷ در سطح ۳۴ دفتر ولایتی کمیسیون صورت میگیرد.

در مراکز ثبتِ احوال نفوس کابل چه می‌گذرد؟

با آن که ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان همواره تاکید می‌کنند که با طی مراحل کردن مراحل قانونی، شهروندان می‌توانند به آسانی شناس‌نامه‌ به دست آورند، اما مراجعه کننده‌گان از بی‌نظمی، رشوه ستانی و بدرفتاری کارمندان این اداره در مراکز توزیع شناسنامه‌ها شکایت دارند.