سرویس مطبوعات

روزنامه های امروز کابل

مهمترین مباحث روزنامه های امروز کابل؛ شنبه/ ۲۹ حمل

روزنامه های چاپ امروز کابل، رای گیری مجلس نمایندگان برای تایید یا رد صلاحیت وزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی و کمبود پیشتیبانی هوایی در عملیات نظامی در ولایت شمالی شرقی بدخشان را در مطالب اصلی خود تحلیل و بررسی کرده‌اند.