سرویس مطبوعات

روزنامه های امروز کابل

مهمترین مباحث روزنامه های امروز کابل؛ شنبه/۳۰ جوزا

شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالب تحلیلی خود به موضوع ادامه یا توقف کار مجلس نمایندگان بعد از اول سرطان/تیر پرداخته و برخی دیگر از روزنامه‌ها نامه اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان را بررسی کرده‌اند.