سرویس امنیت و حوادث

رئیس ستاد ارتش: در زمان آتش بس نیروهای امنیتی به حالت دفاعی خواهد رفت

جنرال محمدشریف یفتلی رئیس ستاد ارتش کشور بعد از دستور رئیس جمهور در مورد آتش بس در مقابل طالبان، گفت که  در مدت اعلام شده نیروهای امنیتی و دفاعی حالت دفاعی به خود خواهد گرفت و در صورت حمله طالبان نیروهای دولتی از خود دفاع خواهد کرد.

امرالله صالح: آتش بس یکجانبه روحیه نیروهای امنیتی را پایین می آورد

امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به دستور رئیس جمهور اشرف غنی در مورد آتش بس با طالبان می گوید که این اعلامیه های مبهم و غیرقابل توجیه، روحیه نیروهای امنیتی را پایین می آورد و روحیه سازشگرانه را در عقبه سیاسی نظام گسترش می دهد.