سرویس امنیت و حوادث

سخنگوی طالبان: بعد از تشخیص اهداف، عملیات انتحاری در شهرها را آغاز می کنیم

سخنگوی طالبان در واکنش به مطلب نشر شده در نیویورک تایمز مبنی بر اینکه جنگجویان این گروه حملات انتحاری بر شهرها را متوقف کرده، با رد این گزارش گفته است که با تشخیص اهداف، عملیات انتحاری در شهرها را آغاز خواهد کرد.