سرویس اجتماعی

حمایت قاطع تایید کرد که هواپیماهای آمریکایی مناطقی را در لوگر بمباران کرده اند

ماموریت حمایت قاطع می گوید که هواپیماهای آمریکایی حملات هوایی را به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در ازره لوگر انجام داده است. در این اعلامیه گفته شده، کشته شدن چندین پلیس محلی در این حمله را مورد پیگیری قرار خواهد داد.