سرویس اجتماعی

فرمانده جدید پلیس غزنی منصوب شد

بر اساس اعلام وزارت داخله، غلام‌داود تره‌خیل فرزند غلام‌صدیق؛ فرمانده زون ساحوی ۵۰۵ پولیس، به عنوان فرمانده جدید پلیس غزنی، منصوب شده است.