سرویس اجتماعی

مشاور ارشد امنیتی وزارت داخله به هواداران ائتلاف بزرگ ملی هشدار داد

اخترمحمد ابراهیمی مشاور ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در واکنش به مسدود کردن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، هشدار می دهد که در صورت نیاز از زور علیه آنان کار خواهند گرفت.

دفتر رولا غنی دلیل موفق نبودن پروژه پروموت را نبود نظارت می داند

در پی نشر گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در مورد هدر رفتن حدود ۹۰ میلیون دالر در پروژه پروموت که برای تقویت ظرفیت زنان در نظر گرفته شده بود، بانوی اول می گوید که به دلیل نبود نظارت این پروژه ناموفق بوده است.

وزیر خارجه پاکستان امروز وارد کابل خواهد شد

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز وارد کابل خواهد شد و با مقام های ارشد حکومتی بروی مسایلی مانند صلح در افغانستان و پیشنهادات این کشور برای برقراری امنیت بحث خواهد شد.