سرویس اجتماعی

یک هیات طالبان برای مذاکره به دبی رفتند

یک هیات از اعضای گروه طالبان در شورای کویته از پاکستان برای مذاکره با نمایندگان سازمان ملل و صلیب سرخ به دبی رفتند. قرار است این نشست پنج روز ادامه یابد و بروی موضوعاتی مانند صلح در افغانستان مذاکره صورت بگیرد.

یک عضو کمیسیون انتخابات:

برخی از مردم در ازای دریافت ۲۰۰ افغانی در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات تحصن کردند

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تعدادی از مردم در برابر دریافت ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی پول نقد از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در مقابل دروازه های این کمیسیون دست به تحصن زدند.

دزد کیست؟

یک عده عقده‌مندانه یا نفهمیده تمامی کاسه و کوزه را بر سر رولاغنی می‌شکنند و تنها مسئول هدر رفتن ۲۸۰ میلیون دالر او را می‌دانند.