سرویس اجتماعی

رای در افغانستان

جامعه ما به لحاظ استفاده از تکنالوژی  توانسته از مرحله سنتی عبور  نماید، بخصوص در مخابرات و رسانه های دیداری و شنیداری وارد مرحله مدرن شده است؛ اما در سایر عرصه ها از جمله مولفه های دموکراتیک در مرحله سنتی باقی مانده و ظاهرسازی دموکراسی نمی تواند تغییرات اجتماعی به وجود بیاورد.

مفت‌ خور چه کسی است؟؟

عرب‌های مفت خور. این سخن، بی‌اندازه کلیشه‌ای، ناشی از سطحی‌نگری و کم‌اطلاعی است. عرب‌ها هرگز مفت‌خور نیستند. آنان تجارانی باهوش و شاعران خوش قریحه، دلبستگان زندگی رویایی و عاشقان رقص شمشیر هستند؛ هرچند که با تفکرات فلسفی و باورهای انسان‌مدارانه چندان میانه‌ای ندارند.

چرخه‌ی توقف ناپذیر کشتار!

هفته‌ی گذشته، شوراى علمای افغانستان طی نشستی دو هزار نفرى با مشارکت علماى بزرگ سراسر کشور، همه طرف‌هاى درگیر را به مصالحه ملى فراخواند و هراس‌افکنى را مغایر با ارزش‌هاى دینى اعلام کرد که این فراخوان صلح‌طلبانه از طرف هراس‌افکنان، با بمب و آتش پاسخ داده شد.

هشدار امرالله صالح به اشرف غنی در مورد زیرپا نهادن تعهدات حکومت وحدت ملی

در پی حکم رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی می گوید که اگر اشرف غنی بروی تعهدات خود پا بگذارد، باید انتخابات بعدی زیر اداره موقت صورت بگیرد.