سرویس اجتماعی

حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان معارف ولایت ننگرهار

گزارش ها از ولایت ننگرهار حاکی از آن است که چندین مهاجم مسلح بر ریاست معارف این ولایت حمله کرده اند که گفته می شود، چند تن از این مهاجمان از پای درآمده است، اما تاکنون از تلفات احتمالی این حادثه خبری در دست نیست.

همسر زین الدین زیدان در مورد او چه گفت؟

همسر زیدان گفت: هر وقت او حقوق می‌گرفت یا درآمدی دیگری داشت حسابدارش ۱۰ درصد از آنرا کسر می‌کرد، علت را پرسیدم.زین الدین گفت: این همان زکات است که برایت توضیح داده بودم، ۱۰ درصد درآمدم مستقیم وارد حساب هزار یتیم الجزایری می‌شود.