سرویس اجتماعی

حماسه جاغوری پندها و هشدارها!

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی تهاجم وحشیانه طالبان برای ایجاد ناامنی و کشتار و تخریب و در نهایت تسلط بر ولسوالی جاغوری با شکست روبرو گردیده، و مجبور شده اند که از منطقه عقب نشینی کنند.

رشد مکاتب خصوصی در «غزنی»

«محب‌الرحمن انصار» رئیس معارف غزنی در جشن فراغت دانش‌آموزان یکی از مکاتب خصوصی، از روند روبه رشد سکتور خصوصی در این ولایت به خوبی یاد کرد و از آنان خواست تا در کنار کمیت به کیفیت درسی خود نیز توجه کنند.