سرویس اجتماعی

سهل الوصول به نظررسیدن چوکی های پارلمان = نتیجه ی عملکرد اکثرنمایندگان نالایق

در نظام های مبتنی بر دموکراسی وقتی گفته می شود: (هر فرد حق کاندیدا شدن دارد)؛ به این معناست که علاوه بر شرایط قانونی، هر کس توانایی؛ دانش و تجربه لازم را داراست و حضورش در پارلمان می تواند مؤثرواقع شده و گره ای از مشکلات جامعه را بگشاید؛ حق کاندیدا شدن دارد.

کرزی: افغانستان در حال حاضر در وضعیت بدی قرار دارد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه ای اوضاع حال حاضر افغانستان را بد توصیف کرد. وی گفته است با اینکه بعد از ورود آمریکا به افغانستان ما آغاز خوبی داشتیم اما اکنون افراط گرایی افزایش یافته، داعش در حال رخنه کردن است و ما شکست خورده ایم.