سرویس اجتماعی

فشار آمریکا بر پاکستان: طالبان را برای سهم گرفتن در انتخابات ریاست جمهوری آینده قناعت دهید

یک مقام پاکستانی در گفتگو با یک رسانه آلمانی گفته است که مقام های آمریکایی در سفر به پاکستان به رهبران این کشور فشار وارد کرده تا طالبان را قناعت دهند، در انتخابات ریاست جمهوری آینده سهم بگیرد.

یو‌اس‌ای‌تودی: در افغانستان فساد ادامه دارد و اختلافات قومی رو به افزایش است

یک سایت خبری آمریکایی در گزارشی در مورد حمله آمریکا بعد از ۱۷ سال در افغانستان نوشته است که کارشناسان معتقدند که مناطقی زیادی از افغانستان در اختیار شورشیان قرار دارد، فساد همچنان ادامه دارد، اختلافات قومی رو به رشد است و سوء استفاده از کمک ۹۰۰ میلیارد دالری آمریکا سرسام آور است.