سرویس فرهنگ و اجتماع

نیروهای ویژه اسرائیلی در افغانستان

برخی از رسانه های عربی در هفته های اخیر گزارش داده اند که یک گروه از نیروهای ویژه اسرائیلی با هویت و تابعیت آمریکایی وارد افغانستان شده است تا تمرین عملیات واقعی با گروه های اسلام گرا را در خارج از مرزهای اسرائیل تجربه کنند.

در دو هفته اخیر ۱۷۰ تن از نیروهای امنیتی در ۶ ولایت کشور جان خود را از دست داده است

گزارش های می رساند که در دو هفته اخیر بیش از ۱۷۰ تن از نیروهای امنیتی در میدان های نبرد در ۶ ولایت کشور جان خود را از دست داده اند. و علاوه بر این ده ها تن دیگر نیز زخمی و یا توسط شورشیان اسیر شده است.