سرویس فرهنگ و اجتماع

کمپین بین المللی منع استفاده از ماین‌های زمینی: قربانیان ماین در افغانستان رو به افزایش است

در گزارش جدید کمپین بین المللی منع استفاده از ماین‌های زمینی، افغانستان را جزئی از کشورهای دانسته است که بیشترین قربانیان ماین را به خود اختصاص داده است. در گزارش گفته شده بیشتر این قربانیان غیر نظامیانی بوده اند که کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.

وزارت دفاع آمریکا: برای بمباران کارگاه های تولید مواد مخدر از بمب افکن های بی ۵۲ و جنگنده های اف ۲۲ استفاده کردیم

وزارت دفاع آمریکا می گوید برای بمباران مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان از هواپیماهای شکاری و رادار گریز F22 و بمب افکن های بی ۵۲ و چندین نوع  هواپیمای دیگر استفاده کرده است. این هواپیماها یکی از پیشرفته ترین نوع هواپیماهای جنگی آمریکا است.

کمیشنر اتحادیه اروپا: جلوگیری از مهاجرت باعث می شود تا جان افغان ها با خطر مواجه نشود

کرستوس استایلیانیدس کمیشنر کمک های بشری اتحادیه اروپا بعد از بحث با مقامات افغان در مورد مهاجران می گوید؛ این اتحادیه می خواهد از مهاجرت افغان ها به اروپا جلوگیری کند تا به این ترتیب جان صدها انسان با خطر مواجه نشود.  

سخنگوی طالبان در گفتگو با اطلس:

آمریکا با ادعای بمباران مراکز تولید مواد مخدر در هلمند، جنایات خود را توجیه می کند

بعد از اینکه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان اعلام کردند که مراکز تولید و پروسس مواد مخدر طالبان را در افغانستان با بمباران منفجر کردند، این گروه با انتشار بیانیه ای می گویند که آمریکا با ادعای اینچنینی سعی دارند که جنایت های خود را توجیه کنند.