سرویس سیاست

واکنش طالبان به درخواست اشرف غنی برای صلح:

از مقاومت دست برنمی داریم و از جنگ خسته نشدیم!

بعد از برگزاری نشست پروسه کابل برای صلح در افغانستان، طالبان با انتشار بیانیه ای درخواست صلح در کنفرانس کابل را تلاش های غیر منطقی برای تسلیم شدن این گروه می داند. آنها در نامه خود گفته اند که از مقاومت دست بر نمی دارند و از ادامه جنگ خسته نمی شوند.

تلاش پاکستان برای نزدیک شدن به روسیه

رسانه های پاکستانی گزارش دادند؛ شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب پاکستان قرار است به زودی به مسکو سفر کند. هدف از این سفر کمک به تقویت روابط پاکستان با روسیه است.

آشکار شدن اختلاف بین وزیر و رئیس جمهور

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید به دلایلی او را به مراسم افتتاح پروژه تاپی در هرات دعوت نکرده بودند. این گفته های آقای عثمانی در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز گزارش شده بود که اشرف غنی رئیس جمهور یکی از مخالفان وزیر انرژی و آب است.