سرویس بین الملل

تحلیل روزنامه ایتالیایی از انتخابات لبنان

گرچه نتایج انتخابات لبنان تغییرات زیادی در ساختار سیاسی آینده لبنان ایجاد کرده، اما پیامدهای آن در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار بیشتر از پیامدهای آن بر موازنه های قدرت در داخل این کشور است.

نکاتی مهم در مورد انتخابات عراق

مردم عراق امروز شنبه دوازدهم ماه مه ۳۲۹ نماینده خود را در پارلمان انتخاب خواهند کرد. این نخستین انتخابات بعد از شکست داعش در این کشور است.