سرویس یادداشت

هزاره کشی هزاره ها / یک تلنگر جدی

اصلی ترین مشکل ما در افغانستان شیعه بودن ماست نه هزاره بودن ما، با این وصف، هرباری که اتفاقی برایمان افتاد، عده ای بر طبل هزارگی کوبیدند و داد زدند که در این سرزمین، هزاره بودن جرم است، حال آنکه جرم هزاره هم، شیعه بودن اوست.

اینجا افغانستان است …!

اعضای مجلس نماینده‌گان، اگر واقعاً افرادی قانون‌گرا و ملزم به اجرای قوانین می‌بودند، باید از حضور در مجلس، چون آن چند عضوِ دیگرِ آن خودداری می‌کردند تا حداقل برای یک‌بار هم که شده، خانۀ ملت نماینده‌گی از خواست و آرای ملت می‌کرد

پس لرزه های تایید پیمان در پکتیکا

رئیس جمهور اگر صد سفر دیگر نیز به پاکستان داشته باشد و مقامات پاکستان نیز سوگند های مکرر بخورند که در مسیر مبارزه با ترورزیم با افغانستان هم گام اند، انتظار نمی رود تا از موج انتحاری ها و ادم کشی ها و کودک کشی ها کاسته شود

خبرگزاری اطلس

مرکز اسلامی یا مرکز تربیت تروریست؟؟!!

ارائه چک سفید امضا برای ساخت مرکز آموزشی ملک عبدالله که اتفاقا قرار است خود عربستان در مدیریت آن نیز سهم داشته باشد، نشانگر این حقیقت است که عربستان با تمام قوا، برای تربیت انتحاری به افغانستان قدم نهاده

سفر رئیس جمهور به پاکستان؛ با اهمیت اما بی فایده

مهمترین مسائلی که از سوی مقامات کشورمان برای داشتن روابط تقریبا خصمانه با پاکستان مطرح می شد، حمایت پیدا و پنهان پاکستان از تروریزم و طالبان و نیز حملات نظامی از خاک این کشور علیه افغانستان بود

تنها حکومت بدون وزیر جهان

برخی از منابع، از وجود اختلاف های گسترده بر سر چگونگی تقسیم وزارت خانه ها میان دو تیم حکومت وحدت ملی خبر می دهند

نمایندگان ملت، سفارش حامد کرزی را جدی بگیرند

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای ملی گفته است که کار بررسی مفاد و محتوای پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا، هفته آینده در کمیسیون‌های مختلف مجلس و توسط نمایندگان مردم آغاز خواهد شد. این اظهارات به این معناست که گرچه رئیس جمهور احمد زی با شتاب تمام، و فقط یک […]