سرویس مقالات

دعای روحانیون بدرقه راه سربازان

با این حال، رویدادی که اخیرا در کابل اتفاق افتاد پیش از این سابقه نداشته است و نشان می دهد که با واگذاری مسؤولیت های امنیتی به نیروهای داخلی، نگاه روحانیون نیز به این مساله از بنیاد تغییر کرده است.

سیاف، اپوزیسیون تشکیل می دهد؟

سیاف که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری امسال، خود یکی از نامزدهای اصلی بود، با پذیرش شکست، در دور دوم، از اتخاذ موضعی صریح به حمایت از یکی از دو نامزد باقیمانده اجتناب کرد.

اوباما نرفت، نتانیاهو ناخوانده مهمان شد

اگرچه امریکا سعی کرد آن را توجیه کند؛ ولی این چیزی نبود که از حجم انتقادها و تجزیه و تحلیل ها در این خصوص بکاهد. به ویژه اینکه حتی دادستان کل امریکا که در پاریس بود هم در راه پیمایی نبود!

جنرال دوستم و دشمنانش

عنایت الله حبیبی؛ آمر امنیت فرماندهی پولیس سرپل می گوید طرح ترور جنرال دوستم که توسط سه تن از مخالفین مسلح برنامه ریزی شده بود، خنثی شد.

دولت وحدت ملی در آیینه ملت

نمایندگان مجلس نیز حق استیضاح و استجواب هیچیک از رؤسای حکومت وحدت ملی را ندارند؛ زیرا از یکسو آنها منتخب مردم نیستند؛ بلکه بر پایه یک توافق بی ریشه در سنت سیاسی افغانستان، روی کار آمده اند

آنچه دیگران می خواهند، فرانسه انجام می دهد

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی، اواسط اواخر ماه جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. مهلت نهایی تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران، ۱۰ سرطان ۱۳۹۴ است.

کابینه نمادین، چالش های بنیادین

فعالان مدنی اظهار داشتند که با وجود آنکه نزدیک به ۱۰۰ روز از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد و ۱۰۰ روز مساوی است با ۶ درصد کل زمان حکومت وحدت ملی؛ اما آنان با این وجود تاکنون حتی موفق نشده اند کابینه شان را معرفی کنند.