سرویس مقالات

آنچه دیگران می خواهند، فرانسه انجام می دهد

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی، اواسط اواخر ماه جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. مهلت نهایی تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران، ۱۰ سرطان ۱۳۹۴ است.

کابینه نمادین، چالش های بنیادین

فعالان مدنی اظهار داشتند که با وجود آنکه نزدیک به ۱۰۰ روز از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد و ۱۰۰ روز مساوی است با ۶ درصد کل زمان حکومت وحدت ملی؛ اما آنان با این وجود تاکنون حتی موفق نشده اند کابینه شان را معرفی کنند.

چین؛ مهره جدید شطرنج صلح افغانستان

این سفر ماه نوامبر و سفر‌های قبلی طالبان به چین از سوی سازمان استخبارات پاکستان تنظیم گردیده بودند و این سفر‌ها تحت رهبری مسئولین استخباراتی پاکستان صورت گرفته است

یک هفته تا کابینه جدید

محمد اشرف غنی گفته است تا یک هفته دگر کابینه وزرا اعلام و برای تایید به مجلس معرفی میشود. حرفی که قبل از این نیز بارها گفته شده است

عطامحمد نور در لیست اطلاعاتی ناتو

جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در مورد چنین فردی از سوی نیروهای آلمانی و ناتو، نشان می دهد که آنها نسبت به همکاری های راهبردی، حیاتی و تعیین کننده آقای نور در جنگ با تروریزم، نگاهی مطلقا ابزاری و سودجویانه داشته اند و صداقت او در این راستا را دستمایه رسیدن به اهداف پنهان استخباراتی خود قرار می داده اند.

ایران و آمریکا در افق روابط دیپلماتیک

رئیس‌ جمهوری امریکا درباره احتمال بازگشایی سفارت این کشور در تهران گفته است که پیش از بهبود روابط دو کشور، باید قدم‌های مختلفی برداشته شود که حل پرونده هسته‌ای مهم‌ترین مرحله آن است.

کاسه صبر جان محمدخان هم لبریز شد

انجنیر جان محمدخان؛ معاون اول داکتر عبدالله از هردو رهبر حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. وی گفت که لازم است کابینه حکومت وحدت ملی در کوتاه مدت معرفی شود. به یقین که دامنه مشکلات در این سرزمین هرروز گسترده می شود که دلیل افزایش چالش ها، موجودیت سرپرست ها در […]

مکلّف به انجام وظیفه ایم یا حصول نتیجه؟

شایسته و رواست که رهبران دهۀ هفتاد را (بدون استثنا و تمایز) به دادگاه تاریخ بکشانیم که چرا پس از ۱۴ سال جهاد و تقدیم یک میلیون شهید و آنهمه خسارات و ضایعات، آنها نتوانستند بر سرِ تشکیل یک سامان سیاسی و تقسیم قدرت به تفاهم و توافق برسند؟

دلایل افزایش روز افزون نرخ دلار

ر این اساس پیش بینی شده است که روند افزایشی نرخ دلار تا حداقل دو سه سال آینده ادامه یابد مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفتد و معادلات اقتصاد بین الملل را بر هم زند