سرویس دیدگاه

معیارهای یک انتخاب درست

کارزارهای انتخاباتی آرام آرام نزدیک می شود، چهره های شناخته شده و ناشناخته  باز هم با شعارهای رنگین و جذاب در این میدان به رقابت می پردازند.

فرا افکنی از نوع آمریکایی

طالبان یک هفته قبل از سقوط شهر فراه، به جنگجویان‌شان برای حمله گسترده به این شهر، فراخوان داده بودند. آمادگی طالبان برای حمله به شهر فراه، چنان آشکار و عیان بود که علاوه بر مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی فراه، مردم عادی این شهر نیز متوجه این امر شده بودند.

هشدار در مورد جا خالی کردن بی موقع

هزاره ها در جا خالی کردن بی موقع، شهره افاق اند در چپه گرمگ گذار از سنت به مدرنیته چنان جا خالی کردند تو گویی که  یک شبه ره صد ساله را پیمودند در بحبوحه گذار از میلیتاریسم به لیبرالیزم گوی سبقت را از همه ربودند .

در باب تربیت

کودکان اغلب در دوران کودکی بیش از آنکه به تربیت فضایل انسانی نیاز داشته باشند، به تقویت آن نیاز دارند.

شناسنامه و هویت‌سازى تحمیلی!

ما افغانستانى‌ها هنوز در ابتداى راهیم. تاهنوز داراى هویت ملى نشده‌ایم. کشور ما یک کشور چند پاره و متشکل از خرده هویت‌ها و خرده فرهنگ‌هاى گوناگون است. صدور شناسنامه براى شهروندان، در واقع اقدامیست از طرف حکومت، براى تثبیت و کنترل مرزهاى ملى، شهروند سازى و تعیین حقوق و مسوولیت‌هاى شهروندان.

برجام منهای امریکا

امریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور، سخنان خصمانه و خارج از عرفی دیپلماتیک علیه ایران به‌زبان راند؛ وی توافق‌نامه برجام را پوسیده خواند و خاطر نشان کرد که بالاترین سطحی از تحریم‌ها را به اجرا خواهد گذاشت. اما اتحادیه اروپا، از برجام حمایت کرد و پایبندی خود را به‌برجام اعلام کرد و قول‌داد که در کنار ایران باقی خواهد ماند.

خراسان، سرزمین نیاکان من

بعد از جنجال های اخیر در مورد توزیع تذکره های برقی و درج واژه افغان در آن، که با واکنش های زیادی در جامعه روبرو بوده است. تعدادی از سیاستمداران از جمله پدرام خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان شده است. در نوشته زیر شرح ماجرای تغییر اسم خراسان به افغانستان به رشته تحریر در آمده است.