سرویس دیدگاه

بانوی اول؟

تا قبل از به میان آمدن دولت وحدت ملی در افغانستان، مشکل شماره‌گذاری خانم‌ها نیز وجود نداشت. پس از روکار آمدن این دولت و متعاقب آن، فعالیت «رولا غنی» همسر اشرف غنی در عرصه اجتماع، برخی رسانه‌های افغانستان با تقلید کورکورانه از برخی کشورهای غربی، درصدد زنده کردن یک اصطلاح منسوخ برآمدند.

راه ترکستان

احزاب افغانستان، احزاب ملی نیستند، از ساختار دموکراتیک برخوردار نمی‌باشند، هیچ برنامه‌ای در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ندارند. در این احزاب، تصمیم‌ها و شبه برنامه‌ها از دو مشکل اساسی برخوردار است، به‌لحاظ محتوا، غالبا، کلیشه‌ای، کلی گویی، احساسی، واکنشی و پوپولیستی است و از راهبرد مشخص خبری نیست.

معیارهای یک انتخاب درست

کارزارهای انتخاباتی آرام آرام نزدیک می شود، چهره های شناخته شده و ناشناخته  باز هم با شعارهای رنگین و جذاب در این میدان به رقابت می پردازند.

فرا افکنی از نوع آمریکایی

طالبان یک هفته قبل از سقوط شهر فراه، به جنگجویان‌شان برای حمله گسترده به این شهر، فراخوان داده بودند. آمادگی طالبان برای حمله به شهر فراه، چنان آشکار و عیان بود که علاوه بر مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی فراه، مردم عادی این شهر نیز متوجه این امر شده بودند.

هشدار در مورد جا خالی کردن بی موقع

هزاره ها در جا خالی کردن بی موقع، شهره افاق اند در چپه گرمگ گذار از سنت به مدرنیته چنان جا خالی کردند تو گویی که  یک شبه ره صد ساله را پیمودند در بحبوحه گذار از میلیتاریسم به لیبرالیزم گوی سبقت را از همه ربودند .

در باب تربیت

کودکان اغلب در دوران کودکی بیش از آنکه به تربیت فضایل انسانی نیاز داشته باشند، به تقویت آن نیاز دارند.

شناسنامه و هویت‌سازى تحمیلی!

ما افغانستانى‌ها هنوز در ابتداى راهیم. تاهنوز داراى هویت ملى نشده‌ایم. کشور ما یک کشور چند پاره و متشکل از خرده هویت‌ها و خرده فرهنگ‌هاى گوناگون است. صدور شناسنامه براى شهروندان، در واقع اقدامیست از طرف حکومت، براى تثبیت و کنترل مرزهاى ملى، شهروند سازى و تعیین حقوق و مسوولیت‌هاى شهروندان.