سرویس دیدگاه

دشمن بی مصداق

در بیانیه های حضرات همواره از موجود مرموزی به نام دشمن یاد می شود که به شدت پست و زبون است و با قاطعیت از جانب حضرات محکوم می شود.

قربانی قهرمان نیست

قربانی، قهرمان نیست؛ نه شهدای دانایی قهرمان‌اند و نه پهلوانانی که امروز در آخرین غروب عمر خود، غریبانه غروب کردند.

تاملی بر یک دیدار

خلیل زاد یا کسنجیر پشتون ها درکاخ سفید با حکمتیار دیدار داشته و آقای حکمتیار از نمایندگی وی از طرف دولت امریکا درافغانستان اظهار رضایتمندی می کند ومی گوید خلیل زاد به سیاست افغانستان آشنایی درست دارد!

پیدا و پنهان استعفای اتمر

تنها یک روز پس از استعفای حنیف اتمر از سمت مشاور عالی امنیت ملی افغانستان، ابوسعید ارهابی اورکزای، چهارمین رهبر داعش در افغانستان در ولایت جلال آباد در شرق کشور کشته شد.

منافع علیای ملی دروغ بزرگ!

در این روزها اظهارنظر و بحث پیرامون استعفا به شدت داغ شده است. استعفا دهنده/دهندگان و پذیرنده/پذیرندگان نیز با ادبیات ویژه و تفاخرهای مضحک تلاش دارند که افتضاح سیاسی و بی کفایتی خود را در لابلای آن بپوشانند، و بدین سبب هرکدام برای فریب مردم، مدعیاتی مردم پسند می‌تراشند؛ از جمله تاکید بر منافع علیای ملی.

ماهیت ابزاری تروریزم

تروریزم ماهیت ابزاری دارد و همین ابزار بودن آن در دست بازیگران بین المللی باعث گسترش آن شده است. تا بازی هست و بازیگران، تروریزم ادامه خواهد یافت.

آزمودن ریسمان پوسیده

زلمی خلیل‌زاد پس از حملات ۱۱ سپتامبر و سقوط رژیم طالبان مهم‌ترین چهره دولت آمریکا در سیاست های آن کشور در ارتباط با افغانستان بوده و به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان خدمت کرده‌است.

عید قربان در قربانگاهى بنام افغانستان!

امروز عید قربان است؛ عید انقیاد و بندگى و وارستگى، عید رهیدن از زیاده خواهى و خود خواهى و بازگشت به خدا خواهى و دیگرخواهى، عید ذبح نفس، مومنانه زیستن، خود گذشتگى، دیگر دوستى، همنوع خواهى و عبور از تمایلات اهریمنى و حرمت گذارى به حرمت و شرافت و کرامت انسان و جهان.

استراتژی انکار و کشتار شیعیان!

سال های ٨٧ تا ٩٢ که اوج ورود دانشجویان هزاره به دانشگاه های دولتی بود، همه داد و فریاد می کردند تا اگر بشود، راهکاری اداری بسنجند و در برابر رشد علمی جامعه مظلومان، سد معبر کنند.