آرشیو کامل

کرزی: افغانستان در حال حاضر در وضعیت بدی قرار دارد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه ای اوضاع حال حاضر افغانستان را بد توصیف کرد. وی گفته است با اینکه بعد از ورود آمریکا به افغانستان ما آغاز خوبی داشتیم اما اکنون افراط گرایی افزایش یافته، داعش در حال رخنه کردن است و ما شکست خورده ایم.

رئیس اجرایی: عزل و نصب وزیران باید بر اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی انجام شود

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت در جلسه شورای وزیران بصورت غیر مستقیم به برکناری وزیر انرژی و آب از مقامش واکنش نشان داد و گفت که عزل و نصب وزیران باید بر اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی انجام بگیرد.

حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان معارف ولایت ننگرهار

گزارش ها از ولایت ننگرهار حاکی از آن است که چندین مهاجم مسلح بر ریاست معارف این ولایت حمله کرده اند که گفته می شود، چند تن از این مهاجمان از پای درآمده است، اما تاکنون از تلفات احتمالی این حادثه خبری در دست نیست.