کلیدواژه: پاکستان

احتمال بازگشت پرویز مشرف به پاکستان

احتمال بازگشت پرویز مشرف بیمار به پاکستان برای نخستین بار از زمان ترک این کشور در ۲۰۱۶، مباحثی را درباره دیکتاتوری نظامی که او بیش از یک دهه رهبری آن را بر عهده داشت، مطرح کرده است.