کلیدواژه: ویروس کرونا

کرونا و مشاغل و صنایع کوچک

تأثیر کرونا بر مشاغل و صنایع کوچک

در این میان اقشار کم درآمد مانند کارگران روز مزد و دست فروشان که اقتصاد دست به دهان و روزانه داشتند به دلیل قطع درآمد روزانه شان بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند

محرم در سایه کرونا

محرم امسال در سایه کرونا

فرارسیدن ماه محرم و صفر درست در زمانیکه دنیا در شوک کرونا به سر می برد، سبب برخی ابهامات در برگزاری مراسم مذهبی در کشورهای اسلامی شده است

پیشگویی ها درباره کرونا ویروس

مطالعه هر چه بیشتر در مورد پیشگویی های عجیب و متعددی که در خصوص ویروس کرونا انجام گرفته است، علامت سوال های زیادی را در ذهن خواننده ایجاد می کند