کلیدواژه: مهدویت

رجعت چیست؟

معنای رجعت چیست | چه کسانی بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنند | بحث رجعت در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت | رجعت چیست و چگونه انجام میشود