کلیدواژه: مهدویت

حضرت مهدی در احادیث قدسی

حضرت مهدی(عج) در احادیث قدسی

در احادیث قدسی امام مهدی(عج) برای تمام جهانیان رحمت معرفی شده است. امامی که کمال موسی و روشنی عیسی و صبر ایوب پیامبر را دارد.

رجعت چیست؟

معنای رجعت چیست | چه کسانی بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنند | بحث رجعت در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت | رجعت چیست و چگونه انجام میشود