کلیدواژه: مفاهیم قرآنی

معنای اسرائیل

اسرائیل به چه معنا است

در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد طرحی مبنی بر تقسیم فلسطین به دو کشور اسرائیل و فلسطین را مطرح کرد که سران اسرائیلی با آن موافق بودند اما فلسطینی ها با آن مخالفت کردند

احکام خمس

خمس به معنای یک پنجم می باشد و از دید شرع مقدس اسلام حق پیامبر (ص) و اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) می باشد که باید از مال خارج گرد

رجعت چیست؟

معنای رجعت چیست | چه کسانی بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنند | بحث رجعت در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت | رجعت چیست و چگونه انجام میشود