کلیدواژه: مشاهیر جهان

مریلین مونرو کیست؟

مریلین مونرو کیست | زندگینامه مریلین مونرو | مونرو خواننده، مانکن و بازیگر مشهور آمریکایی بود با مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش خودکشی کرد.

مائو تسه تونگ کیست؟

مائو تسه تونگ کیست | مائو تسه تونگ یکی از رهبران مشهور و تاثیرگذار چین در قرن بیستم بود که موجب تحولات بسیاری شد | زندگینامه