کلیدواژه: مشاهیر اسلام

داستان زندگی کمیل بن زیاد نخعی

کمیل بن زیاد نخعی از اصحاب خاص و یاران وفادار امیرالمومنین (ع) است که بدلیل ارادت فراوان به اهل بیت (ع) دعای کمیل را به ایشان آموختند