کلیدواژه: محرم

محرم در سایه کرونا

محرم امسال در سایه کرونا

فرارسیدن ماه محرم و صفر درست در زمانیکه دنیا در شوک کرونا به سر می برد، سبب برخی ابهامات در برگزاری مراسم مذهبی در کشورهای اسلامی شده است