کلیدواژه: فناوری اطلاعات

آراف‌آی‌دی

آراف‌آی‌دی یا سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی سیستم شناسایی بدون سیمی است که توانایی مبادله داده‌ها را دارد

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

رسانه ها از اجزای جدایی ناپذیر یک جامعه دموکراتیک می باشد که می تواند با ارائه بازخوردهای مناسب  در مورد رویدادهای مختلف، به شهروندان کمک می کنند به «چه چیز» فکر کنند. رسانه ها به مردم نمی گویند «چگونه» فکر کنند بلکه به آنها می آموزد دغدغه اصلی شان چیست […]