کلیدواژه: سرگرمی

انیمیشن Soul

معرفی انیمیشن SOUL

انیمیشن جدیدی که دیزنی ساخته است به مسئله ای پرداخته که چالش بشریت در طول تاریخ بوده است و آن هم یافتن هدف زندگانی است.

کوتاه ترین ازدواج های جهان

کوتاه ترین ازدواج ها جهان

رکود کوتاه‌ترین ازدواج به یک زوج اماراتی تعلق دارد که داماد چند ثانیه بعد از مراسم عقد، به اتاق دیگری از دادگاه رفت و درخواست طلاق داد!