کلیدواژه: ریاست اجرائیه

کنایه «عبدالله» به سخنگویان حکومت

عبدالله روز گذشته در مراسم گرامی‌داشت از اولین سالگرد شهدای رسانه‌ای 10 ثور در کابل، در کنایه به سخنگویان حکومت گفت: معاشی که از تعریف آمرین خود به دست می‌آوریم حلال نیست.