کلیدواژه: داستانهای قرآنی

حیوانات کشتی نوح

حیواناتی که سوار کشتی حضرت نوح شدند

یکی از داستان های قرآنی همیشه جذاب، داستان کشتی حضرت نوح و حیواناتی است که از طوفان عظیم و هولناک نجات یافتند، همراه ما باشید با روایتی زیبا از کشتی نوح

حقایقی از عالم ذر

دانستی های عجیب از عالم ذر

براساس برخی گفته ها عالم ذر، عالمی ست که تمام آنچه انسان قرار است در طول زندگی اش تجربه کند در این عالم به وی  نشان داده شده است اما انسان آن را به یاد نمی آورد. این عالم به دوران پیش از خلقت انسان مربوط می شود. عالم ذر […]

مومن آل فرعون که بود؟

مومن آل فرعون کیست ؟ مومن آل فرعون یکی از شخصیت های قرآن و پسر عموی فرعون و همچنین خزانه دار او بود و ایمانش به خدای یکتا را پنهان کرده بود

داستان حضرت یسع در قرآن کریم

داستان زندگی حضرت یسع | حضرت یسع پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل است که نام مبارکش در قرآن ذکر شده است و زندگی پرفراز و نشیبی داشته است.

داستان حضرت صالح در قرآن

داستا حضرت صالح علیه السلام برگرفته از آیات قرآن | داستان شتر و ناقه حضرت صالح | شتر حضرت صالح چگونه کشته شد |معجزات صالح نبی