کلیدواژه: خواص

فواید تخم شتر مرغ!

فواید تخم شتر مرغ | میزان کالری موجود در تخم شترمرغ | قیمت تخم | پوست تخم شتر مرغ ضخیم‌ و براق می باشد و دارای لکه‌های ریز و دانه دانه است.

پسته تر و خواص بینظیر آن!

پسته تر چیست | پسته درختی است کوچک که منشأ و مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی بوده و در ایران، افغانستان، ترکمنستان و سوریه رشد میکند.