کلیدواژه: جانورشناسی

آفتاب پرست چیست؟

آفتاب پرست چیست | دلیل تغیر رنگ | تولید و پرورش در خانه | آفتاب پرست یکی از خزندگان عجیب است که می تواند رنگ خود را در لحظه تغییر دهد

سمندر چیست؟

سمندر چیست | انواع سمندر | سمندر غول پیکر چینی | سمندر لرستانی | سمندر جویبار | تخم گذاری سمندرها | مقاله و تحقیق درباره سمندر

حیوانات دو زیست کدام اند؟

حیوانات دو زیست | جاندار دوزیست چیست | معنای حیوان دوزیست | کدام حیوانات دوزیست هستند | لیست موجودات دوزیست در طبیعت | حیوانات دو زیست

انواع سوسک ها را بهتر شناسید!

براساس شواهد علمی، سوسک ها یا سوسری ها همان شکل تکامل یافته موریانه می باشند اگرچه امروزه این حشرات در گروه موریانه ها دسته بندی نمی شوند.