کلیدواژه: تاریخ

جزیره خضرا کجاست؟

جزیره خضرا که گفته میشود همان مثلث برمودا است، بنابر یک روایت محل زندگی امام زمان (عج) و فرزندان ایشان است اما آیا این روایت صحیح است؟

پیامبران ایرانی کدامند؟

معرفی و شناخت پیامبران ایرانی یکی از موضوعات جذاب برای تاریخ است؛ در این مقاله نگاهی انداخته ایم به پرونده پیامبران ایرانی