کلیدواژه: ارگ ریاست جمهوری

دادستانی کل، ادعای فساد اخلاقی در ارگ را در حضور علما، رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی می کند

دادستانی کل اعلام کرد ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی در پیوند به اتهام فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.

هشدار دادستانی کل به «احمدزی»

دادگستری کل با نشر خبرنامه ای گفته است که با تمامی تلاش ها، این نهاد تاکنون نتوانسته مدارک و شواهد جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری در امور امنیتی را در پیوند به ترویج فحشا در ارگ، بازنگری کند.