کلیدواژه: ادبیات

شاعران زن ایرانی در طول تاریخ

شاعران زن ایرانی | لیست بهترین شاعران ایارنی زن | زنان شاعر ایران | شاعران زن ایرانی قدیمی | تاریخ شاعری زنان در ایران | زنان شاعر

زبان اردو چگونه ایجاد شد؟!

زبان اردو زبانی است که هم اکنون میلون ها نفر به آن صحبت می کنند و طبق بررسی های انجام شده مشترکات زیادی با زبان فارسی و عربی و ترکی دارد.