کلیدواژه: احکام شرعی

اجرت المثل چیست

اجرت المثل چیست؟

قانون و شرع می گوید که زوجه موظف به انجام امور خانه نبوده و در صوت انجام هر کاری در خانه، حق دارد اجرت المثل مربوط به آن را طلب کند.

شرایط و راههای نپرداختن مهریه

شرایط و راههای نپرداختن مهریه

در واقع هنگامی که صیغه عقد میان زوج و زوجه خوانده می شود، زوجه مالک همه مهریه ای است که زوجین بر سر نوع و مقدار آن توافق کرده اند.

بازی های حرام

بازی‌های حرام

بازی‌هایی همچون شطرنج، تخته نرد و پاسور در دورهمی‌های خانوادگی و مهمانی‌های دوستانه و بازی‌های رایانه ای و به ویژه موبایلی جای خود را در زندگی مردم باز کرده‌اند.

احکام خمس

خمس به معنای یک پنجم می باشد و از دید شرع مقدس اسلام حق پیامبر (ص) و اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) می باشد که باید از مال خارج گرد