کلیدواژه: آیات و احادیث

پل صراط

پل صراط

بر اساس اعتقادات دین اسلام، پل صراط پلی است که در روز قیامت برای رسیدن و ورود به بهشت هر فرد باید از روی آن بگذرد.

احکام خمس

خمس به معنای یک پنجم می باشد و از دید شرع مقدس اسلام حق پیامبر (ص) و اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) می باشد که باید از مال خارج گرد

بررسی آیات قصاص در قرآن کریم

آیات قصاص چیست | قصاص در قرآن و آیه آن چگونه بیان شده است | بیان احکام قصاص نفس در قرآن کریم | قصاص چیست | آیات قصاص بهمراه ترجمه